nazwa: IDoserSetup.exe
wersja: 4.5
rozmiar: 7.38MB

Beta

dose tygodnia
Działanie: n/d
Dlugość: 30 Minut

Są one zwykle generowane, gdy jesteś pobudzony, z uwagą skupioną na zewnątrz, zajmując się zewnętrznym światem. Są również generowane, kiedy rozwiązujesz ...
Czytaj więcej >>>

Zobacz opinie na forum >>>

TheHools.com | Rządź na trybunach, graj za darmo‎!
Morning Glory
Działanie: Silne
Długość: 30 Minut


Nasiona kilku odmian Porannej Chwały (Ipomoea violacea) zawierają naturalnie występujący indol o nazwie LSA (amid kwadu lizergowego), który jest blisko związany z LSD. Efekty są emocjonalne i sensoryczne. Emocje użytkownika mogą zmieniać się szybko poprzez strach po euforię, z przejściem tak szybkim, że użytkownikowi może wydawać się że doświadcza wielu emocji jednocześnie. Halucynacje zakłócają lub przeinaczają kształty i ruchy, i mogą prowadzić do percepcji że czas płynie bardzo wolno lub ciało użytkownika zmienia kształt. W niektórych wycieczkach doświadczone przez użytkownika odczucia są, przyjemne i psychicznie pobudzające i które wytwarzają poczucie wzmożonego zrozumienia.TheHools.com | Rządź na trybunach, graj za darmo‎!